Kompensation for faste udg

 Alle virksomheder kan søge om kompensation for faste udgifter. 
 
Der er endnu ikke meldt endelig ud, hvad fast omkostninger omfatter. Det må vi afvente. Se dog mere oplysninger i nedenstående fil., 
 
Faste udgifter skal beregnes som de omkostninger der vedrører kompensationsperioden. Dvs. af forsikringer der allerede er betalt med f.eks. 12.000 for et helt år, skal medtages med 3.000 for kompensationsperioden.
 
Der skal medsendes erklæring fra revisor - dvs. at revisor skal ind over. Vi kan ikke oplyse om prisen, fordi der ikke er meldt ud om omfanget af arbejdet. Der er dog 80% kompensation for revisorudgiften.
 
Læse notetet nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Notatet er opdateret den 30. marts 2020 hvor de oplysninger som er tilgængelige lige nu er medtaget.
 
OBS: Der kan først søges om kompensation fra den 1. april 2020
 
 
 
 
 
Intension | Næstmark 25, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 74 62 34 40