Økonomi - overordnet

I løbet af få år for feriefonde en stor udfordring, fordi de overførte feriepenge reduceres til 0 i løbet af få år. 
 
Det sker selvfølgelig på grund af den nye ferielov som indføres her i 2019/20.
 
Det betyder at feriefondens økonomi skal tilrettes så feriefonden kan overleve uden feriepengene.
 
Vi forventer at det er alle feriefondes mål at overleve som feriefonde der har balance i fremtiden og derfor har en positiv økonomi i fremtiden.
 
Når det er målet er der en række tiltag som kan sættes igang for at nå målet. 
 
I de efterfølgende videoer har vi givet vores bud på hvordan der kan laves et planlægningsredskab der kan hjælpe jer til at nå målet.
 
 
I den første beskriver vi den overordnede økonomi og de mål der skal nås for at fonden overlever.
 
Vi beskriver hvor styrker og svagheder kan aflæses i det enkelte regnskab. 
 
Læn dig tilbage og lad dig inspirere i de næste ca. 15 minutter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intension | Næstmark 25, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 74 62 34 40