Solo-selvstændige UDEN medarb.

feks. håndværkere, kørelærere, klinikker etc. 
 
1. Beslut om du med høj grad af sikkerhed kan fortsætte med at betjene kunder/klienter. Nogle brancher kan godt gøre det sikkert, nogen er tvunget til at lukke.
 
2. Din opgave under coronakrisen som virksomhedsejer er at ”holde på pengene”.  Her er nogle tips: 
 
a. Du kan ændre din forskudsregistering til ”0 kr” STRAKS. Det vil betyde, at du undgår at betale din B-skat fremadrettet dvs. fra 1. april og resten af året (bare rolig, du kan ALTID ændre tilbage igen –om f.eks. 3 måneder).

b. Du kan bede SKAT om at få de penge RETUR, som du har betalt i B-SKAT indtil dags dato.  
Her skal du ændre forskudsregistereringen det rigtige sted (”en §55-udbetaling”).
 
 
c. B-skatten der skal betales i april og maj: Den B-Skat som du egentlig skulle betale den 20. april kan du vente med at betale til den 20. juni OG den B-skat som du skal betale den 20. maj kan du simpelthen vente med at betale til den 20. december. 
Bemærk dog at hvis du benytter dig af pkt. a) "0 kr" har dette dog ingen betydning fordi du jo så resten af året har sat din indtjening til 0 kr. 
Læs mere på www.skat.dk 
 
 
Moms-lempelser til alle mindre virksomheder: 
Din momsbetaling udskydes til: 
a) hvis du er halvårsmomset: til den 1. marts 2021
b) hvis du er kvartal-momset: til 1. september 2020
Læs mere på www.skat.dk
 
 
Spørgsmål fra kunderne:

"Jeg holder klinikken/virksomheden lukket - men skal jeg også afvikle min klinik?"

Svar: Hvis din virksomhed holder lukket, så undgå panikløsninger som f.eks. at afvikle virksomheden for at få dagpenge.

Nye tiltag den 18. marts 2020
Der er i dag meldt ud at alle soloselvstændige og virksomheder med op til 10 ansatte vil få tilskud i de næste 3 måneder. 
 
Tilskuddet vil være 75% af den mistede omsætning under Corona-krisen, dog maximum 23.000 kr. pr. måned.
 
Aftalen er her den 18 .marts ikke vedtaget i folketinget, så vi kender ikke de nærmere regler og  hvornår der kan søges. 
 
Det tyder på at ansøgning kan foretages på tro og love - og så skal tabet senere opgøres og dokumenteres.
 
 
Har du brug for os til at hjælpe dig med nogle tiltag, så ring til os som du plejer. 
 
d. 16. marts 2020
(redigeret 18. marts 2020)
 
Intension | Næstmark 25, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 74 62 34 40