Nye indlæg

SKAT - 2014/04 Har du husket skatten?

13-10-2014

15. april 2014 af René Jürgensen

SKAT indførte sidste år skattekontoen, hvor alle virksomhedernes betalinger ryger ind og hvor alle skatter bliver afkrævet. I samme forbindelse, indførte SKAT også, at aconto selskabsskatten bliver opkrævet elektronisk via skattekontoen.

Vi har oplevet, at nogle selskaber ikke har fået indbetalt den første aconto rate for 2014 som forfaldt til betaling den 20. marts, da man ikke længere får meddelelse om skatten, men selv aktiv skal gå ind via tast selv og se under skattekontoen hvor store rater man er sat til.

Da skattekontoen jo indeholder alle skatter, så kan man være heldig, at andre indbetalinger har gjort, at man ikke umiddelbart er i restance med betalingen, men at andre betalinger fra f.eks. A-skat mv. har dækket betalingen. Alligevel skal man værre hurtig og få betalt aconto skatten, da der med sikkerhed påløber renter med tiden, renter der ikke er fradrag for.

Vi opfordrer til, at man tager en ekstra kig på skattekontoen og ser om der skulle være en restance man med fordel kan få ud af verden.

Intension | Næstmark 25, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 74 62 34 40