Kompensation for omsætning

Ejere af personlige virksomheder kan søge om kompensation for mistet omsætning. 
 
Det samme kan indhavere af selskaber der arbejder i selskabet. Det betyder at indehavere af selskaber ikke kan søge om lønkompensation.
 
Ansøgning om tilskud er muligt på www.virk.dk fra 1. april 2020. 
 
Virksomhederne skal selv søge om kompensation. Følgende oplysninger skal bruges til ansøgningen.
 
  • Oplysning om omsætning for perioden 1/1 - 31/12 2019
  • Dokumentation for omsætningen i perioden 1/1 - 31/12 2019 - f.eks. pdf-fil med balancen for perioden 1/1 - 31/12 2019
  • Oplysning om omsætning for perioden 1/4 - 31/12 2019 
  • Dokumentation for omsætningen i perioden 1/4 - 30/6 2019 - f.eks. pdf-fil med balancen for perioden 1/4 - 30/6 2019
  • Oplysning om forventet omsætning for perioden 9/3 - 8/6 2020.
 
OBS: Du skal søge om hele perioden på en gang. Du kan ikke søge flere gange. Du kan senest ansøge 30/6 2020. 
 
(omsætning er dit salg med fradrag af evt. moms og afgifter).
 
Nedenfor er et notat om kompensation og reglerne fra vores bagland. Notatet er forholdsvis let læseligt. Notatet er opdateret den 2/4 2019 og derfor er de endelig regler medtaget - der vil kunne komme yderligere ændringer efterhånden som der kommer mere erfaring med ordningen. 
 
 
Intension | Næstmark 25, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 74 62 34 40