Torben Eskildsen

Statsautoriseret revisor
 
E-mail: torben(at)intension.dk
Dir. tlf.: 73 33 14 04

Internt:
Jeg er statsautoriseret revisor og indehaver af Intension A/S og har i 2022 fejret 25 års jubilæum siden jeg i 1997 startede i ”City Revision”, som vi hed dengang.

Som den daglige leder af virksomheden er det mit ansvar, at vi har et godt arbejdsmiljø og en hverdag vi alle glæder os til at stå op til om morgenen. Arbejdsmiljø det, der glemmes eller nedprioriteres i en hektisk hverdag.
Kunden i centrum
Jeg arbejder ligesom alle medarbejdere i Intension hver dag med kunden i centrum. Mit arbejder er især:

• Driftsoptimering: Når det skal vurderes, om tingene kører som de skal. Og hvis ikke, hvor er det galt henne og hvordan løser vi det.
• Skatterådgivning: Udnytte skattemuligheder gunstigt, ud fra de regler, der findes. Herunder tænke utraditionelt.
• Omstruktureringer: Når ejere skal ind eller ud, eller for skatteoptimering. Eller måske som led i optimering af aktiviteter.
• Køb og salg af virksomheder, når kunden skal udvide eller indskrænke. Eller blot værdiansættelse af din virksomhed.
• Generationsskifte: når familie, medarbejder eller anden person skal ud/ind. Hvilke modeller kan og skal vælges mv.
• Revision og regnskabsudarbejdelse: For kundens økonomi og tryghed. Erklæring med og uden sikkerhed.

Vores primære kundefokus er på ejerledede virksomheder. Da jeg selv er ejerleder vil jeg være en god sparringspartner for andre ejerledere. Jeg sidder med de samme udfordringer, som du som kunde gør.
Styrke er helhedssyn og utraditionelle løsninger
Min styrke er at se helheder og skabe utraditionelle løsninger samtidig med at detaljen ikke glemmes, så kundens virksomhed kan drives videre på trods af nogle pludseligt opståede helt specifikke begivenheder.

Kriser kan vendes til fremgang. Nogen gange tvinger kriser ejerlederen til at tage beslutninger, der måske skulle have været truffet for lang tid siden?

Årsag-virkning-princippet
Jeg har en helhedsanskuelse på drift af virksomhed, og min økonomiske tilgang til virksomhedsoptimering er, at tingene hænger sammen efter årsag – virkning princippet. Efter det princip er regnskabet en oversigt over de økonomiske virkninger i virksomheden. Ønsker man at påvirke resultaterne i regnskabet, ja så skal der ses på årsagerne til, at tingene er som de er.

Privat
Privat bor jeg i Rødekro sammen med Kirsten og har 2 voksne dejlige børn.

Fritiden bruges på familie, venner og restaurering af ”halvgamle” biler. Som barn af 70’erne, vil jeg gerne være med til at bevare en del af den tidsperiode i form af den tids køretøjer af forskellige mærker, såsom Jaguar, BMW og Ford.
 

 "Jeg har en helheds-

anskuelse på drift

af virksomhed". 

 
Torben Eskildsen, stats.aut. revisor.
 
 
 
 
 
Intension | Næstmark 25, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 74 62 34 40