Torben Eskildsen

Statsautoriseret revisor
 
E-mail: torben(at)intension.dk
Dir. tlf.: 73 33 14 04

Internt:
Jeg er partner og medindehaver af Intension A/S sammen med Allan Søberg.  Jeg tager mig kærligt af de vigtigste administrationsopgaver som f.eks. vores egne regnskaber og styrer bogholderi - og personaleadministrationen og virksomhedens økonomi.
 
Jeg arbejder med optimering af min kundes virksomhed som f.eks.: 

• Skatterådgivning: Udnytte skattemuligheder gunstigt, så de virker for kunden.
• Revision og regnskabsudarbejdelse: For kundens økonomi og tryghed
• Omstruktureringer: Når ejere skal ind eller ud,  eller for skatteoptimering 
• Køb og salg af virksomheder, når kunden skal udvide eller indskrænke
• Generationsskifte: når familie, medarbejder eller anden person skal ud/ind 

Styrke er helhedssyn
Min styrke er at se helheder og skabe utraditionelle løsninger samtidig med at detaljen ikke glemmes, så kundens virksomhed kan drives videre på trods af nogle pludseligt opståede helt specifikke hindringer. Dette rammer af og til ejerledere. 

Årsag-virkning-princippet
Jeg har en helhedsanskuelse på drift af virksomhed, og min økonomiske tilgang til virksomhedsoptimering er, at tingene hænger sammen efter årsag – virkning princippet.
Efter det princip er regnskabet en oversigt over de økonomiske virkninger i virksomheden.
Ønsker man at påvirke resultaterne i regnskabet, ja så skal der ses på årsagerne til, at tingene er som de er. 

Revisor-livsbanen
Jeg har været i revisionsbranchen siden 1985, har en HD i regnskabsvæsen (1992) og har været registreret revisor siden 1993. I 2000 blev jeg cand. merc. aud.  og i 2014 blev jeg statsautoriseret revisor. 
 

I 1997 købte jeg mig ind i det daværende City Revision (nu Intension), da jeg gerne ville have ”foden under eget bord”.
 
Foredrag
Derudover holder jeg foredrag i ERFA grupper og andre erhvervsnetværk og fortæller om økonomi så det er til at forstå. Økonomien er vigtig, for den skal give ejerlederen frihed, udvikling og tryghed for livet. 
 
Foredragene handler typisk om formuepleje, rentedannelse, investering eller klargøring af virksomhed til salg .
 
Bestyrelse og opgavestiller til eksamen
I en periode over 10 år har jeg været aktiv i bestyrelsen for FSR - Danske Revisorer. Siden 2001 har jeg deltaget som eksaminator og opgavestiller ved kvalifikationseksamen til registreret revisor i både den skriftlige og mundtlige del.

Privat
Privat bor jeg i Rødekro sammen med Kirsten og vores 2  næsten voksne dejlige børn.

Fritiden bruges på familie, venner og restaurering af ”halvgamle” biler. Som barn af 70’erne, vil jeg gerne være med til at bevare en del af den tidsperiode i form af den tids køretøjer af forskellige fabrikater, såsom Jaguar, Mercedes og Ford.
Så i omgangskredsen er jeg revisoren, der roder med gamle biler.
 

 "Jeg har en helheds-

anskuelse på drift

af virksomhed". 

 
Torben Eskildsen, stats.aut. revisor.
 
 
 
 
 
Intension | Næstmark 25, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 74 62 34 40