Budgettering

Dit budget er et vigtigt redskab, som du kan bruge til at vurdere den fremtidige økonomiske udvikling i virksomheden. Med budgettet kan du sætte mål for virksomheden og dernæst lægge en handlingsplan for, hvordan målene nås. Det skaber fokus på udvikling i virksomheden.


Budgettet giver dig overblik, når en periode er afsluttet, og du kan løbende vurdere, om de økonomiske mål bliver nået.


I forbindelse med den løbende økonomiopfølgning vil vi sammen med dig vurdere den realiserede indtjening i forhold til budgettet. Hvis resultaterne ikke er nået, finder vi sammen med dig årsagerne hertil. Og hvad der skal ses på, for at resultaterne fremadrettet kan nås.

 
 
 
 
Intension | Næstmark 25, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 74 62 34 40