Regnskabsassitance

Virksomhedens regnskab giver dig et øjebliksbillede af formuen og resultaterne af regnskabsåret. Du får et godt indblik i virksomhedens stærke og mindre stærke sider.


Regnskabet danner udgangspunkt for fremtidige handlingsplaner og mulighed for at skabe udvikling i virksomheden. Vi hjælper dig med handlingsplanerne, så du kan udvikle virksomheden i den retning du ønsker.

 
 
 
 
Intension | Næstmark 25, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 74 62 34 40