Regnskabsassistance

Virksomhedens årsregnskab giver dig et øjebliksbillede af indtjeningen, rentabiliteten og formuen i regnskabsåret. Du får et godt indblik i virksomhedens stærke og mindre stærke sider.


Regnskabet danner udgangspunkt for fremtidige handlingsplaner og mulighed for at skabe udvikling i virksomheden. Vi hjælper dig med handlingsplanerne, så du kan udvikle virksomheden i den retning du ønsker.


Vores tilgang til årsregnskabet er, at det viser de økonomiske virkninger af de handlinger, der er foretaget og iværksat i det forløbne regnskab. Er du ikke tilfreds med de økonomiske virkninger (regnskabsresultatet), ja så skal der ses på årsagerne (handlingerne i virksomheden). Og handlingerne kan du jo påvirke selv. Og dreje i den retning, du ønsker.


Vi opstiller årsregnskabet for din virksomhed. På baggrund af bogføringen, som du enten selv har varetaget, eller som vi bogfører for dig.


Årsregnskabet forsyner vi med en erklæring, hvor vi fortæller omverdenen, hvad det er for et arbejde, vi har udført på regnskabet. Det er enten:


• Assistance med regnskabsopstilling
• Udvidet gennemgang
• Revision

 
 
 
 
Intension | Næstmark 25, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 74 62 34 40