Omstrukturering

Din virksomhed vokser. Du får måske nye markeder og nye forretningsområder.


Det er ikke sikkert, at den virksomhedsstruktur, du har nu, er den rette for fremtiden

• Skal jeg fortsætte som personlig virksomhed?
• Skal der stiftes selskab, og skal din virksomhed fortsætte i selskabsform?
• Skal der stiftes holdingselskab?
• Skal en aktivitet udskilles i sit eget selskab?
• Skal jeg have en partner med i virksomheden?
• Hvad er den bedste struktur, når jeg engang skal sælge virksomheden?
• Er der stordriftsfordele ved at sammenlægge aktiviteter?
• Er der urentable aktiviteter, der skal ophøre?

En omstrukturering er tit et rigtig godt udgangspunkt til at tage et opgør med gamle vaner. Og få taget et opgør med, hvad vi ”plejer” at gøre. Måske har du kunder, der slet ikke er rentable? Og blot tager din tid.


Som ved generationsskifte er der rigtig mange modeller, der kan tages i anvendelse ved omstrukturering. Og vi kender dem alle, og har arbejdet med dem i mange år.


Vi finder sammen med dig den eller de modeller, der passer i din situation. Og skræddersyr løsningen. Her drager vi fordel af at have overblik over modellerne ved at have arbejdet med dem i mange år og herved også at kunne skabe utraditionelle løsninger.

Intension | Næstmark 25, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 74 62 34 40