Skat

Vi opgør og beregner den skattepligtige indkomst og eventuelle forhandlinger med SKAT. Med vores viden om beskatning kan vi sikre, at din skat planlægges hensigtsmæssigt og ikke bliver højere end nødvendigt.


Vi rådgiver dig om skattemæssige problemstillinger i forbindelse med drift, generationsskifte eller omstruktureringer.
Vi kan give skattemyndighederne et kompetent modspil i en eventuel skattesag.

 
 
 
 
Intension | Næstmark 25, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 74 62 34 40