Revision

Revision gør din virksomheds årsrapport mere troværdig. Det fremmer tilliden til din virksomhed. Revisor skal efterprøve regnskabsgrundlaget for at få en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten er korrekt.


En revideret årsrapport giver dermed sikkerhed for, at den stemmer med de faktiske forhold i virksomheden.


Visse selskaber og foreninger skal aflægge en revideret årsrapport. Det kan være iht. speciallovgivning eller vedtægter.


Som lovgivningen er i dag findes der to former for revision
• ISA revision
• Udvidet gennemgang


ISA revision er efter de internationale revisionsstandarder. Meget få virksomheder i vores målgruppe kræves at skulle have udført ISA revision. ISA revision er en tidkrævende og omstændelig proces.


Udvidet gennemgang er en særlig revision tilrettelagt til mindre virksomheder, der overskrider 2 af 3 af disse grænser:


1. Omsætning overstiger kr. 8 mio. pr. år
2. Balancesum i årsregnskabet overstiger kr. 4 mio.
3. Virksomheden har mere end 12 ansatte


Overskrider din virksomhed ikke 2 af ovenstående 3 grænser opstiller vi dit årsregnskab og forsyner det med en erklæring om assistance med regnskabsopstilling. Så viser du omverdenen, at du har haft en revisor inde over dit regnskab.


Uanset om du får udført ISA revision eller udvidet gennemgang, vil vores tilgang være ”værdiskabende revision”. Her sætter vi fokus på udvikling i virksomheden og viser dig, hvordan ændrede processer kan give dig en højere indtjening og en bedre hverdag.

 
 
 
 
Intension | Næstmark 25, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 74 62 34 40