Strategi

Har I et ønske om at vækste, så er det en god idé at få faslagt:

  • Hvor I er her og nu
  • Hvor I vil hen
  • Hvordan og hvornår I vil opnå målet
  • Hvad der skal til
  • Hvad det koster

Sammen med jer ser vi på hele virksomheden og ikke bare økonomien.

Det er måske usædvanligt at en revisor gør det på den måde, men vi har erfaring med, at det er det der skal til.

Vi tager både en tur i helikopteren og dykker ned i dagligdagen og ser bl.a. på om systemerne fungerer, om arbejdsrutinerne er hensigtsmæssige og om I slår  til som ledere.

Når vi er kommet hele vejen rundt om jeres virksomhed, giver vi en pris på hvad det vil koste at gennemføre strategien samt vores vurdering på, om der er mulighed for, at I kan opnå økonomisk støtte til jeres udvikling.

Vi er med jer gennem hele processen.

Ikke bare som jeres revisor, men som jeres revisor, der tager hånd om jeres fremtidige strategi og udvikling. 

 
 
 
Intension | Næstmark 25, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 74 62 34 40