Værdiansættelse og køb og salg af virksomhed

Står du og skal købe eller sælge virksomhed kan vi hjælpe dig med at værdiansætte enten din virksomhed, eller efterprøve værdien på den virksomhed, du overvejer at købe.

Vi har mange års erfaring med værdiansættelse af virksomhed på tværs af brancher. Dette fordi vi har mange års erfaring med, hvad forskellige typer af virksomheder har af normalindtjening. Derfor kan vi forholdsvist hurtigt se, om en virksomhed har den indtjening, den skal have. Og om den er korrekt prissat.

Der findes flere forskellige modeller for værdiansættelse af virksomhed. Vi er fortrolige med disse modeller og kan forklare dig hvordan de fungerer, og hvad der er styrke og svaghed i de forskellige modeller.

Mange ejerledede virksomheder forsømmer at klargøre virksomheden til salg. Og at klargøre en ejerledet virksomhed til salg er i mange tilfælde, at ”gøre sig selv overflødig”. Når man er ejerleder har man i sagens natur en nøgleposition. Den nøgleposition skal man forsøge at få lagt ud til ledende medarbejdere. Derved kan en køber nemmere overtage virksomheden og værdien af virksomheden stiger.

Sammen med dig finder vi den rette værdi af virksomheden. Og ikke mindst hjælper vi dig med at gøre din virksomhed salgbar eller klargøre den til salg.
Rigtig mange virksomheder ender med enten ikke at blive solgt, eller blive solgt til at få lave værdier, fordi virksomheden ikke rettidigt er gjort klar til salg. At gøre en virksomhed klar til salg kan sagtens tage 2 – 3 år, derfor skal du påbegynde salgsprocessen af din virksomhed i rigtig god tid.

Uanset om du skal købe eller sælge, så er vi ”din mand” og taler din sag hvis der skal forhandles med enten købere eller sælgere.

Intension | Næstmark 25, 6200 Aabenraa  | Tlf.: 74 62 34 40